PROJEKCIA

Úvod
Dovoľujem si Vám aspoň stručne uviesť našu projekciu, ktorú zabespečuje naša renomovaná  projektová kancelária pod vedením Ing Macuška.

Sídlo projekcie je v Šamoríne s počtom vlastných pracovníkov cca 4. Naša projekcia vznikla z pracovníkov projekcie Nafta a.s.. Skladba našich pracovníkov má hlavne stavebné zameranie a všetky profesie prislúchajúce k stavbe /architektúra, statika, voda, kanalizácia, plyn, elektro, ústredné vykurovanie, požiarna ochrana, dopravné stavby, inžinierske stavby, rozpočet a vlastná kompletáž projektov. Od r. 2013 spracovávame aj energetické certifikáty budov.

Projektujeme na 100 % za pomoci výpočtovej techniky programom ALLPLAN a profesie projektujú programom CAD systémy. Jednotlivé programy sú transformovateľné aj do iných kresliacich programov. Statické výpočty zabezpečujeme programom Feat a prepracovanými novými verziami.

Okrem projektovej činnosti sa zaoberáme aj akciami komplexne, teda od zahájenia akcie do jej ukončenia /projektovanie, inžiniering aj realizácia stavieb, vrátane interiérov/. Zabezpečujeme aj stavebný dozor.

Úprava a návrh Projektov MODUL

macuska@macandpartners.sk

Niektoré realizácie našej projkčnej kancelárie